Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

Vážení občania,

nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu Vašej

rodiny, hromadu darčekov čo srdce pohladia,

rodinu a priateľov čo nikdy nezradia,

k bohatstvu krôčik a ku šťastiu

krok, nádherné Vianoce

a šťastný nový rok

Vám praje

Ing. Dušan Šimka23.12.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 09.08.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA