Oznam pre zimnú údržbu.

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých občanov mesta, aby počas zabezpečovania zimnej údržby parkovali svoje motorové vozidlá, pokiaľ je to možné, na svojich nehnuteľnostiach, garážach, vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach a nie na miestnych komunikáciách. Týmto prístupom pomôžete zvýšiť väčšiu priechodnosť miestnych komunikácií a chodníkov pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu v takom rozsahu, aby bola zabezpečená požadovaná schodnosť chodníkov a zjazdnosť miestnych komunikácii.

Mesto pri odstraňovaní a zmierňovaní závad v schodnosti ciest a chodníkov postupuje podľa priorít, ktoré sú stanovené v operačnom pláne zimnej údržby.

Ak povinnosti ohľadom údržby ostali zanedbané, treba na to upozorniť. Hlavne ak ide o bezpečnosť a zdravie ľudí. Pre riešenie takej situácie uvádzame dôležité kontakty:

  • Vepos Nováky: Ján Fedor : 0905619 068

                            Ľubomír Krcha ml. : 0915 783 801

  • Mestská polícia: 0905 571 118


27.12.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 09.08.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA