Neorganizovanie novoročného ohňostroja a zakúpenie defibrilátora.

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že z dôvodu
aktuálnej pandemickej situácie mesto Nováky novoročný ohňostroj nebude
organizovať.

Ušetrené finančné prostriedky budú použité na zakúpenie defibrilátora v
súčinnosti s SAD Prievidza, ktorý bude umiestnený počas roka 2022 na
autobusovej stanici v Novákoch a bude slúžiť na záchranu života občanov.27.12.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 09.08.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA