Neorganizovanie novoročného ohňostroja a zakúpenie defibrilátora.

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že z dôvodu
aktuálnej pandemickej situácie mesto Nováky novoročný ohňostroj nebude
organizovať.

Ušetrené finančné prostriedky budú použité na zakúpenie defibrilátora v
súčinnosti s SAD Prievidza, ktorý bude umiestnený počas roka 2022 na
autobusovej stanici v Novákoch a bude slúžiť na záchranu života občanov.27.12.2021