Oznam

Primátor mesta, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že z dôvodu neschválenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2022 siedmimi poslancami MsZ, bude od 1. Januára 2022 vypnutý kanál TV Nováky. Z toho dôvodu nebude možné ani počúvať správy MsÚ prostredníctvom televíznych prijímačov.29.12.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 24.05.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA