Výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť psychológie

Úplné znenie

Mesto Nováky

so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky

 

vyhlasuje

výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť  psychológie

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti pracovníka Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.10.01.2022