Oznámenie o strategickom dokumente - „Územný plán obce Koš, zmeny a doplnky č. 1“

Príloha zmien a doplnkov


13.01.2022