Oznam

Na základe príkazu primátora mesta Nováky č. 1/2022 bude Spoločný obecný úrad v Novákoch v dňoch 17. 1. 2022 – 21. 1. 2022 pracovať v obmedzenom režime – formou práce z domu.

Stránkové dni nie sú zrušené, zamestnankyne úradu Vás vybavia telefonicky a e-mailom. Telefónne čísla sú uvedené na dverách vchodu SOÚ v Novákoch a na stránke mesta.17.01.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY