Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Mesto Nováky

Bližšie informácie:

Realizácia v objekte polikliniky.

Financovanie:   celkové oprávnené výdavky vo výške                   823 529,41 Eur

                               NFP vo výške 95%                                     782 352,94 Eur

                               Spoluúčasť vlastné zdroje 5%                       41 176,47 Eur18.01.2022
Plagát
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA