Mimoriadny oznam

Mestský úrad oznamuje občanom, že od 20. 01. 2022 do 21. 01. 2022 budú  zamestnanci vykonávať prácu z domu. Každý zamestnanec je k dispozícii na telefónnom čísle alebo emailovej adrese. Telefónne čísla a emailové adresy sú uvedené na dverách úradu alebo na internetovej stránke mesta www.novaky.sk v sekcii kontakty – oddelenia MsÚ.

Poštu môžete vhodiť do schránok umiestnených pri sklených dverách úradu.

Ďakujeme.19.01.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY