Videonoviny Nováky 2022

Mestský  úrad  Nováky oznamuje občanom, že

v sobotu 29. januára 2022 o 18.00 h, 

v  nedeľu  30. januára 2022  o 13.30 h  a  o 18.00 h, 

a v  pondelok 31. januára 2022 o 18.00 h,

bude odvysielaný vo videonovinách Nováky príspevok o novom systéme parkovania na námestí SNP a pri pošte v Novákoch, ktorý začne platiť od 1. februára 2022.

Zároveň bude odvysielaný zvukový záznam z rokovania MsZ zo dňa 25. januára 2022 v trvaní 2,5 h.

 27.01.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY