Oznam o prerušení rokovania MsZ zo dňa 26. apríla 2022

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na 26. apríla 2022 poslanci prerušili v čase 20 h 40 min.

Prerušenie rokovania odhlasovali nasledovní 7 poslanci: poslankyňa p. Dana Horná, poslanci - p. Anton Hajnovič, p. Marián Miština, p. Juraj Svitok, p. Michal Gogola, p. Branislav Adamec a p. František Včelík.27.04.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA