Stavanie mája.

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, pozýva občanov mesta na tradičné oslavy, stavanie mája.

V piatok 29. apríla 2022 o 17.00 hod. na Námestí SNP.

V rámci osláv sa predstavia žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Novákoch a hudobná skupina
 
Duo  Rytmus, ktorú poznáte z TV Šláger. Podujatie moderuje pani Monika Škrabanová .
 
O občerstvenie je postarané. 
 
Všetci ste vítaní, tešíme sa na spoločné stretnutie.
 


28.04.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA