Rozmiestnenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - Máj 2022.

Mesto Nováky oznamuje občanom, že rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na zber nadrozmerného odpadu bude uskutočnené v troch termínoch.

V prvom termíne budú VOK pristavené na .ul. Kollárová starý cintorín, ul. Nábrežná, ul. Jesenského, ul. Partizánska, ul. Duklianska, spojovačka  A. Hlinku, ul. Lelovská obchod, a to v dňoch  od 2.5. do 4.5.2022

V druhom termíne budú VOK pristavené na ul.  E. Ottu, ul. Suvorovová, ul. Lehotská –garáže, ul.  Lehotská-most,, ul. Chalúpkova, Nám. SNP pri bývalom autoservise, ul. Trenčianska a to v dňoch od 4.5.  do 6.5.2022

V treťom termíne budú VOK pristavené na ul. križovatka ulíc Baníkov a Chemikov, Kukučínova, Hviezdoslavova Parkovisko pred DK, Štúrova pri Jednote, Záhradky pri jazere, záhradkárska oblasť pri Motoreste, záhradkárska oblasť pri poliklinike a to v dňochod  6.5. do 8.5.2022.

Občanov ďalej upozorňujeme, že do veľkoobjemových kontajnerov patrí objemný odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).

 29.04.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA