Vysielanie MsZ v TVN

Televízia Nováky odvysiela záznam z rokovania MsZ zo dňa 21.6.2022, pokračovanie rokovania zo dňa 25.5.2022 v dĺžke 2 hodiny 10 minút

v piatok           24.6.2022 o 18.00h

a v sobotu       25.6.2022 o 18.00h

v nedeľu          26.6.2022  o 13.30h a o 18.00h

a v pondelok   27.6.2022  o 18.00h 22.06.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA