Oznámenie o strategickom dokumente UMR Prievidza - Nováky.

V zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente a návrh strategického dokumentu: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030.  

Oznamujeme verejnosti, že prípadné stanoviská a pripomienky k oznámeniu o strategickom dokumente môže predkladať najneskôr do 22.07.2022.

Elektronicky vyplnením formulára

( Link na vyplnenie: https://forms.gle/KfsRS6qyDHjAjekf6

HTML kod na vlozenie do stranky: <iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxgUlNfEITSgIP1BKt3qQho8lR4EiJSBxIVe8lbHnS64srFg/viewform?embedded=true" width="640" height="1053" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Načítava sa…</iframe>

Písomne, poštou na adresu:

Mestský úrad Nováky

Ing. Ján Martina, prednosta úradu

Nám. SNP 349/10

972 71 Nováky

Kontaktné údaje, miesto a čas konzultácie v prípade potreby získania relevantných informácií o strategickom dokumente sú uvedené v priloženom Oznámení o strategickom dokumente čl. I, bod 5 a 6.

 

 07.07.2022
Oznámenie o strategickom dokumente
Strategický dokument SPHRSR UMR Prievidza - Nováky
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 28.09.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA