OZNAM-práce v okolí kostola a v blízkosti kúrie

Vážení občania,

Dňa 6.9.2022 bolo odovzdané stavenisko spoločnosti ARPROG s.r.o. – zhotoviteľovi stavby projektu vodozádržných opatrení, ktoré sa budú vykonávať v parku v okolí kostola a v blízkosti budovy kúrie v Novákoch.

Na stavenisko je zákaz vstupu cudzím osobám.

Z dôvodu zachovania prístupu do kostola a do objektu kúrie a z dôvodu zachovania vlastnej bezpečnosti Vás žiadame o dodržiavanie obmedzení pohybu v zmysle pokynov zhotoviteľa stavby na mieste prebiehajúcich stavebných prác.

Ďakujeme.08.09.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA