Cena primátora mesta

Dňa 21. septembra 2022 primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, udelil pánovi DOMINIKOVI HUTTOVI, CENU PRIMÁTORA MESTA ZA CELOŽIVOTNÉ PôSOBENIE V TENISOVOM KLUBE NCHZ NOVÁKY.
Do rúk mu bola odovzdaná aj nová tenisová raketa HEAD s osobným venovaním od prezidenta STZ Miloslava Mečířa.
Srdečne gratulujeme22.09.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 24.05.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA