V školskom roku 2023-2024 SOŠ Nováky otvára tieto odbory

Maturitné vysvedčenie + výučný list:

  • mechanik hasičskej techniky,
  • mechanik - mechatronik – možnosť duálneho vzdelávania,
  • mechanik počítačových sietí - možnosť duálneho vzdelávania,
  • technik spracovania plastov – možnosť duálneho vzdelávania

Maturitné vysvedčenie:

   • biotechnológia a farmakológia,
   • poradenstvo vo výžive,
   • kontrolór potravín


24.10.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA