Skúsenosť zo sveta ERASMUS

Skúsenosť zo sveta
Žiaci Strednej odbornej školy v Novákoch strávili dva týždne v zahraničí. Využili možnosť programu Erasmus+ K1 mobility, do ktorého sa škola zapojila.
Ide o program EÚ v oblasti vzdelávania v odbornej príprave, ktorý je zameraný na posilnenie zručnosti, podporu modernizácie vzdelávania a odbornej prípravy.
Do zahraničia sa dostali dve skupiny študentov. Chlapci z odboru mechanik – mechatronik spoznávali svet práce v talianskom mestečku Rimini a žiaci z odborov poradenstvo vo výžive a biotechnológia a farmakológia sa zapojili do pracovného procesu v hlavnom meste Bulharska, v Sofii.
Pracovné dni trávili žiaci čas vo firmách. Mali možnosť nahliadnuť do fungovania pracovného procesu, spoznali nové trendy a nadviazali priateľstvá.
Ale náplňou ich dní rozhodne nebola len práca. Počasie im prialo, a tak si dosýta užili pláže a morské pobrežie. Všetci si naplno vychutnali pravú prímorskú kultúru.
Na záver dvojtýždňovej cesty mohli konštatovať, že všetko dopadlo na výbornú. A už im nezostávalo nič iné, len nasadnúť do lietadla a letieť v ústrety domovu.22.11.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA