Mladý chemik

Spolupráca pokračuje
Po roku sme opäť navštívili špeciálnu internátnu školu v Prievidzi v rámci akcie ,,Mladý chemik,
Žiaci našej strednej školy z triedy IV.BC pripravili pokusy pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

Vidieť žiariace iskričky v detských očkách, pri jednoduchých pokusoch, je veľkým poďakovaním aj pre nás.

Naše veľké ďakujem patrí špeciálnej základnej škole za vzájomnú spoluprácu a žiakom IV.BC triedy menovite Nikola Školnová, Dominika Rusová a Alexej Mlynek. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

www.sosnovaky.sk22.11.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA