Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ - Informácia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Územný plán mesta Nováky

  • Rozsah hodnotenia strategického dokumentu,
  • "Územný plán mesta Nováky",
  • Obstarávateľ: Mesto Nováky,
  • Termín zverejnenia: 23.11.2022 – 2.12.2022

 23.11.2022
Rozsah hodnotenia
Oznámenie verejnosti SD
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA