Prerušenie dodávky vody

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Banská Bystrica oznamuje, že z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka vody dňa 5.12.2022 v čase od 8,30 do odstránenia havárie.

Prerušenie dodávky vody sa bude týkať celého mesta Nováky, celej obce Zemianske Kostoľany a celej obce Bystričany vrátane časti Vieska a Chalmová.

Veľký rozsah prerušenia dodávky vody je spôsobený haváriou na privádzacom potrubí v meste Nováky, ul. Hviezdoslavova č.9/9 pri Dome kultúry.

 Žiadame občanov, aby sa predzásobili pitnou vodou.02.12.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA