Mestský úrad oznamuje, že REFERENDUM sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 v čase od 7.00 h do 22.00 h.

Mestský úrad oznamuje, že REFERENDUM sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 v čase od 7.00 h do 22.00 h.

Pre REFERENDUM sú určené 3 volebné okrsky nasledovne:

Okrsok č. 1
volebná miestnosť: Dom kultúry

Okrsok č. 2
volebná miestnosť: Centrum voľného času, ul. J. C. Hronského (v budove ZŠ Nováky)

Okrsok č. 3
volebná miestnosť: Požiarna zbrojnica

Jednotlivé ulice zaradené do okrskov a znenie referendovej otázky sú zverejnené na stránke mesta v sekcii "VOĽBY – REFERENDUM 2023".

POZOR, prerozdelenie ulíc do jednotlivých okrskov je zmenené oproti voľbám.16.01.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 24.05.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA