Oznámenie o rozhodnutiach na dane

Mestský úrad Nováky oznamuje, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a rozhodnutie na miestny poplatok za komunálne odpady si občania mesta môžu vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Novákoch na prízemí č. dverí 2 od 17. do 28. apríla  v čase od 8.00 hod do 17.00 hod v úradných dňoch:

Pondelok – Streda od 8.00 hod do 17.00 hod

Štvrtok – nestránkový deň

Piatok od 8.00 do 17.00 hod

 

Mestský úrad zároveň oznamuje, že vyrubenú daň a miestny poplatok  môžu občania mesta uhradiť ihneď po prevzatí rozhodnutia do pokladne Mestského úradu Nováky v hotovosti alebo platobnou kartou v úradných dňoch od 17. do 28. apríla:

Pondelok – Streda od 8.00 hod do 17.00 hod

Štvrtok – nestránkový deň

Piatok od 8.00 do 17.00 hod12.04.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA