Materská škola- prijatie dieťaťa

Materská škola Nováky oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie nového dieťaťa do materskej školy

na školský rok 2023/2024 sa budú vydávať od 9. mája do 20. mája 2023 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Rodič si môže žiadosť vyzdvihnúť  osobne v materskej škole, požiadať na adrese ludmila.hartmanova@novaky.sk alebo  stiahnuť z webovej stránky mesta www.novaky.sk.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku,  výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to dovoľujú podmienky materskej školy. Dieťa musí mať osvojené hygienické návyky.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku  do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky ďalšieho prijímania:

- podľa veku dieťaťa

  • dieťa, ktorého starší súrodenec už materskú školu navštevuje

Rodič môže podať vyplnenú žiadosť:

- osobne

- poštou na adresu materskej školy

( Materská škola, Svätoplukova 91, 972 71 Nováky)

 - e-mailom - naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adrese ludmila.hartmanova@novaky.sk

 

 

 03.05.2023
Žiadosť o prijatie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA