Zber papiera

Spoločnosť VV, s.r.o. oznamuje, že sa dňa 6.6.2023 uskutoční zber papiera výmenou za výrobky. 

Papier je potrebné zviazať do balíka, kartón sa neberie. 

Zberné miesta:

 15:20 - 15:50 hod. - Horné Lelovce zastávka, jazero

 16:00 - 16:20 hod. - Štúrova ul. parkovisko ZŠ 

 16:30 - 16:45 hod. - kultúrny dom, parkovisko

 16:55 - 17:10 hod. - Rastislavova ul. parkovisko ihrisko30.05.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA