Obmedzenie dopravy z dôvodu rekonštrukcie tepelného napájača CZT Nováky

V zmysle povolenia OÚ Trenčín - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii oznamujeme občanom, že bude obmedzenie dopravy a zároveň upozorňujeme občanov na danú dočasnú zmenu:

  1. čiastočná uzávierka cesty I/9, smer Nováky - Prievidza, za križovatkou do Lehoty pod Vtáčnikom, z dôvodu rekonštrukcie tepelného napájača CZT Nováky
  2. počas realizácie stavby: "Tepelný napájač Nováky - Rekonštrukcia tepelného napájača CZT Nováky".
  3. Termín uzávierky: 14. 08. 2023 - 31. 08. 2023
  4. Dĺžka uzávierky: pracovný úsek v dĺžke cca 0,100 km
  5. Popis obchádzky: Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

 14.08.2023
12
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA