Riešenie migračných výziev v meste Nováky

Fotografia ku podstránke: Riešenie migračných výziev v meste Nováky

Projekt pod názvom "Riešenie migračných výziev v meste Nováky", kód projektu 302091DBY6 Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine zo strany Ruskej federácie

Výška oprávnených výdavkov: 33 800 Eur
z toho výška finančnej podpory z EÚ: 33 800 Eur04.09.2023
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA