Materská škola Nováky-podávanie žiadosti

Materská škola Nováky oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie nového dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa budú vydávať od 2. mája do 17. mája 2024  v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Rodič si môže žiadosť vyzdvihnúť  osobne v materskej škole alebo  o ňu požiadať na adrese ludmila.hartmanova@novaky.sk. Žiadosť bude zverejnená aj na webovej stránke mesta Nováky.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku,  výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to dovoľujú podmienky materskej školy. Dieťa musí mať osvojené hygienické návyky. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky ďalšieho prijímania:

  • podľa veku dieťaťa
  • dieťa, ktorého starší súrodenec už materskú školu navštevuje

 

Rodič môže podať vyplnenú žiadosť:

- osobne

- poštou na adresu materskej školy

( Materská škola, Svätoplukova 91, 972 71 Nováky)

 - e-mailom - naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adrese ludmila.hartmanova@novaky.sk25.04.2024
Obchodná verejná súťaž – Káblová distribučná sieť - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Káblová distribučná sieť (KDS) nachádzajúca sa v meste Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky, zapísaná v Kartách majetku v evidencii Mesta Nováky, Mesto Nováky, ...
Zverejnené: 19.07.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Júl 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.7.2024, 2.7.2024, 9.7.2024, 10.7.2024, 11.7.2024, 12.7.2024, 15.7.2024 a 16.7.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra ...
Zverejnené: 24.06.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 5 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 5 v celkovej výmere 70,22 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. ...
Zverejnené: 11.06.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 2 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 2 v celkovej výmere 36,47 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. ...
Zverejnené: 11.06.2024
Guláš paráda 2024
Mesto Nováky v spolupráci s FK ISKRA Nováky organizuje podujatie GULÁŠ PARÁDA 2024 (súťaž vo varení gulášu družstiev)Kedy: 22. júna 2024 od 09.00Kde: Futbalový štadión Nováky Súťažné družstvá budú zaregistrované po prihlásení na mailovej adrese: peter.mistina@novaky.sk  Registrácia družstiev do 14.06.2024 ...
Zverejnené: 28.05.2024
Knižnica mesta Nováky
Oznamujeme občanom, že Knižnica mesta Nováky bude v dňoch od 15. 07. 2024 do 23. 07. 2024 zatvorená. ...
Zverejnené: 03.07.2024
Opakované výberové konanie-riaditeľ CVČ v Novákoch
Mesto Nováky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone ...
Zverejnené: 21.06.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 4 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 4 v celkovej výmere 54,48 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. ...
Zverejnené: 11.06.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 1 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 1 v celkovej výmere 37,25 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. ...
Zverejnené: 11.06.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Máj 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 9.5.2024, 10.5.2024, 28.5.2024, 29.5.2024, 30.5.2024 a 31.5.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície ...
Zverejnené: 30.04.2024
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Káblová distribučná sieť
Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Branislavom Adamcom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu – káblová distribučná sieť (KDS) nachádzajúca sa v meste Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky, zapísaná v Kartách ...
Zverejnené: 28.06.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 6 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 6 v celkovej výmere 23,87 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí objektu súp. č. 456 na ...
Zverejnené: 11.06.2024
Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 3 - súťažný návrh
V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 3 v celkovej výmere 76,78 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. ...
Zverejnené: 11.06.2024
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2024
Oznamujeme Vám, že v dňoch 3.6.2024, 4.6.2024, 5.6.2024, 6.6.2024, 13.6.2024, 14.6.2024, 19.6.2024 a 20.6.2024 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra ...
Zverejnené: 30.05.2024
Záverečný účet mesta Nováky
Pred schválením je návrh záverečného účtu mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia Mesta vyjadriť. Záverečný účet mesta je trvalo zverejnený na webe mesta. Každý občan, môže požiadať o prípadné doplnenie záverečného účtu o informácie, ktoré ...
Zverejnené: 18.04.2024
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA