WORLD CHALLENGE DAY 2015 v meste Nováky

Tento športový deň má v meste dlhoročnú tradíciu. Jeho zmyslom je zapojiť čo najväčší počet obyvateľov do športových aktivít a prevýšiť tak účasť zapojených občanov v meste Spišská Belá na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni mesto Saldanha Marinho (Brazília). Do medzinárodnej súťaže sa zapojili mestá z 21 krajín celého sveta.

05.06.2015