Oznámenie výsledku výberového konania

Na základe § 5 ods. 6) Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu vedúci, vedúca výstavby a rozvoja mesta, ktoré sa konalo 16. júla 2015.

Výberového konania na funkciu vedúci, vedúca výstavby a rozvoja mesta pre zamestnávateľa: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky sa zúčastnili šiesti uchádzači. Podľa hodnotenia výberovej komisie stanoveným požiadavkám vyhovela Ing. Vladimíra Trojanová.

24.07.2015