V budúcnosti nájdete v mestskom parku aj detské ihriská

V rámci problematiky životného prostredia chce vedenie mesta Nováky riešiť aj centrálny mestský park. Ten bol v roku 2013 odkúpený od rehole Notre Dame. Aby park mohol slúžiť občanom mesta, mal by prejsť revitalizáciou. Jej potreba sa preukázala v uplynulých horúcich dňoch. Mnohí z Nováčanov našli v tieňoch tamojších stromov osvieženie a úľavu od vysokých teplôt. Do parku prichádzali dospelí, ale aj deti. Práve na deti myslí vedenie mesta Nováky vo svojich zámeroch s parkom. V súčasnosti sa v našom meste nachádzajú tri centrálne detské ihriská. Len tri ihriská pre 462 detí do jedenásť rokov. Túto situáciu chceme vyriešiť ihriskami s detskými atrakciami, ktoré by mali vzniknúť aj v parku. Okrem aktivít pre deti uvažuje vedenie mesta Nováky aj nad vybudovaním amfiteátra v priestoroch parku. Ten by mohol slúžiť na premietanie filmov, hranie živej hudby, konanie koncertov a iných kultúrno-spoločenských aktivít, pri ktorých by sa stretávali občania. V rámci revitalizácie plánujeme výsadbu zelene a osadenie nového exteriérového mobiliáru. Mesto uvažuje aj nad zámerom zadržiavať vodu na území parku, čo je aj zámerom Európske únie v rámci prispôsobovania sa zmene klímy. Dôvodom tohto kroku sú enormné výkyvy počasia. Raz sú extrémne vysoké teploty, inokedy silné lejaky a búrky. Počas dažďov by sa v parku zoskupila voda, ktorá by priniesla úľavu v horúcich dňoch. Mimo osvieženia by sa získaná voda mohla využiť aj na zavlažovanie. O plnení plánov využitia centrálneho mestského parku Vás budeme informovať.

17.08.2015