Volby do NR SR 2016

Fotografia ku podstránke: Volby do NR SR 2016Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky: Informácie pre voliča. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe.

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

08.03.2016
Výsledky volieb do NR SR 2016 v meste Nováky konaných dňa 05.03.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 11/2015, o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb
Nováky - Volebné miestnosti
Informácie pre voliča
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA