Ohliadnutie za nováckou Šarkaniádou

Mesto Nováky, Centrum voľného času Nováky a Materské centrum Nováčik Nováky zorganizovali v pondelok 26. augusta šarkanie preteky. Tie sa konali na umelom trávniku futbalového štadióna. Ako nás informovala riaditeľka CVČ Viera Hagarová, podujatie sa nekonalo po prvýkrát. Preteky majú už vyše dvadsať ročnú históriu. Spočiatku sa organizovali pod záštitou Domu mládeže v Novákoch, neskôr ich pripravovalo CVČ. Potom sa šarkaniáde venovalo Kultúrne centrum mesta Nováky. Tento rok sa po urgencii primátora Daniša organizácie chopilo Centrum voľného času a Materské centrum Nováčik. ,,Tešíme sa, že sme to s pánom primátorom dali dokopy a deti sa môžu pohrať. A aj rodičia, pretože nefúka vietor, takže sa nabeháme viac ako deti,“ s úsmevom si podujatie pochvaľovala Ema Bošiaková z MC Nováčik. Na šarkaniáde nám ukázala päť drakov, ktoré vyrábala doma s dcérou. Každý mal iný motív a bol z rôznych materiálov. Na výrobu použili slamky, vatu, drievka aj igelit. ,,Deti v jesennom období netrpezlivo čakajú, kedy sa budú šarkanie preteky konať,“ vysvetlila riaditeľka CVČ Hagarová. Jej slová sa potvrdili, pretože do súťaže sa so svojimi drakmi prihlásilo 31 detí. Tie mohli vyhrať v rôznych kategóriách. Súťažilo sa o najlepšie lietajúceho šarkana, najkrajšieho doma vyrobeného šarkana, najoriginálnejšieho/netradičného šarkana, šarkana smoliara a najaktívnejšieho rodiča. Drakov počas celej akcie sledovala porota v zložení Viera Hagarová, Daniel Daniš a Milan Oršula. Na konci ich vyhodnotila a deti dostali pekné ceny. Každý zúčastnení získal sladkú odmenu, ktorá zaiste potešila. Aj napriek nepriazni vetra sa deti s rodičmi na šarkaních pretokoch vybláznili. Kto sa akcie zúčastnil, zo šťastných detských tvári pochopil, že organizovanie podobných podujatí má určite zmysel.

16.11.2015