Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky

Zoznam lokalít na stiahnutie
Oznamujeme Vám, že od: 16:12.2015 08:30:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Meste Nováky z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len "SSE-D"). Odmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe na stiahnutie.

Predpokladaný termín obnovenia distrobúcie elektriny je 16.12.2015 13:30:00 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňované poruchy.

10.12.2015