Zápisnica z výberového konania

Úplné znenie na stiahnutie
na obsadenie pracovného miesta manažér pre investičné a projektové plánovanie u zamestnávateľa: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

28.12.2015