Vyššia bezpečnosť aj vďaka chránenej dielni

Počas novembrového rokovania mestského zastupiteľstva sa venovala pozornosť aj zvýšeným nákladom na chod mestskej polície. Tie sú spôsobené vznikom chránenej dielne. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. (http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/55-chranena-dielna-a-chranene-pracovisko.html?page_id=13312)

Procesu zriadenia chránenej dielne predchádzal úspech mesta Nováky v projekte, kde mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu kamerového systému. Vďaka tomu sa mohli zadovážiť nové kamery a zariadenie s nimi spojené i nový pult ovládania. Celkové náklady na rekonštrukciu boli 17 400 eur, z toho Nováky prispeli sumou 5 400 eur. Následne sa vytvorila chránená dielňa, kde zamestnanci so zdravotným obmedzením obsluhujú nový kamerový systém. Tá začala fungovať 01. 12. 2015. Mesto momentálne v dielni zamestnáva piatich pracovníkov, ktorí sa striedajú v osemhodinových zmenách. Na ich mzdy získava dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Výška dotácie vyplýva zo zákona a závisí od miery zdravotného postihnutia jednotlivých pracovníkov. Práve budovanie tohto pracoviska si vyžiadalo zvýšené náklady. Išlo o nákup výpočtovej techniky, nábytku a bielej elektroniky. Vďaka šikovnosti zodpovedných ľudí získali Nováky dotáciu aj na toto vybavenie. ,,Mesto Nováky momentálne disponuje jedným z najkvalitnejších a najmodernejších kamerových systémov v okrese Prievidza,“ ozrejmil náčelník MsP Nováky Ján Krajčí. Kamerový systém v meste sa oproti predchádzajúcemu rozšíril v počte kamerových bodov a taktiež sa zlepšila aj jeho kvalita. Mestská polícia má momentálne k dispozícii 7 kamier. Ich monitoring prebieha v nepretržitom, 24 hodinovom cykle. ,,Kvalitatívny posun je veľmi veľký. Nepretržitú prevádzku by malo pocítiť mesto ale aj občania na zvýšení ich bezpečnosti. Kamery sú oči policajtov, ktorí nemôžu byť v meste neustále. Pokiaľ pracovník chránenej dielne zaznamená podozrivú činnosť, ohlási ju hliadke mestskej polície. Ak tá nebude dostupná, oznámenie bude podávať na pracovisko štátnej polície,“ vysvetlil postup pri zaznamenaní podozrivej činnosti náčelník Krajčí. Doteraz kamery v meste slúžili na spätnú kontrolu, v prípade jej nutnosti. V kapacitných možnostiach mestskej polície nebolo ich nepretržité sledovanie. Archivácia záznamov vyplýva zo zákona na ochranu osobných údajov a ukladajú sa po dobu ôsmich dní, následne sa vymazávajú. Priestory snímané kamerami, sú viditeľne označené nálepkami, ktoré na to upozorňujú. Chránená dielňa, ktorá monitoruje kamerový systém je len vo svojich začiatkoch. Jej zamestnanci chcú postupne zdokonaľovať svoju prácu a dosiahnuť vysoký štandard tejto služby. Napriek všetkej snahe zo strany mesta Nováky i nováckej mestskej polície sa nájdu neprajníci, ktorí sa snažia tak pozitívnu vec, ako zriadenie chránenej dielne slúžiacej na zvýšenie bezpečnosti občanov, premeniť na čo najväčšie negatívum. Ak by niekto chcel porovnávať Novácku mestskú políciu napríklad s Prievidzskou, musí brať ohľad na to, že v Prievidzi majú omnoho viacej zamestnancov, ktorí majú jednotlivé úlohy rozdelené. Napriek tomu, menší počet nováckych mestských policajtov, respektíve ich náčelník, musí zvládnuť rovnako namáhavú administratívu, ako početnejší prievidzský zbor. A administratíva je len jednou malou zložkou z ich povinností. Ak sa teda niekomu zdá, že náklady na prevádzku mestskej polície za zvýšili, tak má pravdu. Je potrebné brať do úvahy to, že vznikla nová chránená dielňa, s ktorej vznikom boli spojené spomínané výdavky. Je dobré pozerať sa na vec z viacerých uhlov pohľadu. Nie len slepo hľadať nedostatky a šíriť nepresnosti.

12.01.2016