Zápisnica z výberového konania

na obsadenie pracovného miesta vedúci, vedúca oddelenia vnútornej správy u zamestnávateľa: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Mesto Nováky, Mestský úrad v Novákoch, dňa 03. decembra 2015 vyhlásil výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „vedúci, vedúca oddelenia vnútornej správy“. Informácia o výberovom konaní bola zverejnená dňa 03. decembra 2015 na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta Nováky www.novaky.sk. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 22. januára 2016 o 08,45 h v kancelárii primátora mesta Nováky.

Výberová komisia pracovala v zložení:
1. Mgr. Milan Oršula, predseda komisie
2. Ing. Zuzana Hajsterová, členka komisie
3. Ing. Andrea Ďubašáková, členka komisie

Výberového konania sa zúčastnili uchádzači:
1. Ing. Ingrid Kmeťová
2. Mgr. Ing. Eduard Prilinský

Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru. Po vyhodnotení výsledkov komisia určila toto poradie uchádzačov:
1. Ing. Ingrid Kmeťová
2. Mgr. Ing. Eduard Prilinský

Mesto Nováky, zastúpené primátorom mesta, uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia.

Nováky, 25. januára 2016
Mgr. Milan Oršula
predseda komisie

26.01.2016
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA