Zmena vykurovania v rímskokatolíckom kostole Nováky podporená nadáciou Slovenských elektrárni.

Projekt “Zmena vykurovania v Rímskokatolíckom kostole v Novákoch“ bol podporený z grantového programu EKO – obec, nadačného fondu Slovenských elektrárni v nadácii Pontis

V roku 2012 sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Novákoch realizovala zmena vykurovania.

Pôvodne bol rímskokatolícky kostol (RKK) vykurovaný deviatimi elektrickými akumulačnými kachľami. Vykurovanie bolo málo efektívne (pri mínusovej vonkajšej teplote bola teplota v interiéri len niečo nad nulou) a zároveň bolo aj veľmi finančne nákladné. Interiér kostola sa začal znehodnocovať dochádzalo k zavĺhaniu obvodových múrov od podlahy a tým aj k znehodnocovaniu kultúrnej pamiatky.

Realizátorom projektu “Zmena vykurovania v Rímskokatolíckom kostole v Novákoch“ bola Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nováky. Už v minulosti boli zrealizované opatrenia na zníženie tepelných strát - výmena okien a dverí. Novo zrealizované vykurovanie, ktoré je riešené novou inovačnou technológiou podlahového vykurovania, za použitia tepelného čerpadla voda/voda by malo zabezpečiť zníženie spotreby elektrickej energie na cca 1/4 oproti pôvodnej spotrebe, čím sa zároveň znížia emisie CO2 do ovzdušia a čo je už aj viditeľné - výrazne sa zlepšila teplotná pohoda v interiéri kostola. Rovnomerné vykurovanie navyše zabráni poškodzovaniu kultúrnej pamiatky a sakrálnych predmetov v jej interiéri, ktoré najmä v zimných mesiacoch trpeli vlhkosťou.

Realizácia projektu zmeny vykurovania bola finančne veľmi náročná. Aj napriek tomu, že sa väčšina prác uskutočňovala "svojpomocne" t.j. farníkmi, ktorí prácu vykonávajú bezplatne za čo im patrí poďakovanie, k zdarnému ukončeniu projektu prispela dotácia získaná z grantového programu EKO – obec, nadačného fondu Slovenských elektrárni, v nadácii Pontis.

Z dôvodu, že národná kultúrna pamiatka rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša je jednou z mála zachovalých národných kultúrnych pamiatok v meste Nováky, bola žiadosť o dotáciu za mesto Nováky vypracovaná a podaná práve pre tento projekt. Žiadosť bola úspešná a nadačný fond Slovenských elektrárni prispel z nadácie Pontis na projekt “Zmena vykurovania v Rímskokatolíckom kostole v Novákoch“ sumou 9 000,- EUR.
Mesto Nováky podporilo projekt okrem vypracovanie žiadosti aj finančne a to príspevkom 5 000.- EUR.

13.02.2013