Projekt “Zelené Nováky“ podporený z grantového programu EKO – obec, nadačného fondu Slovenských elektrárni v nadácii Pontis

Od konca roku 2013 do mája 2014 sa v meste Nováky uskutočňovali práce na projekte Zelené Nováky, ktorý bol podporený sumou 6 090,- EUR z grantového programu EKO – obec, nadačného fondu Slovenských elektrárni v nadácii Pontis. Cieľom grantového programu je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach , lokalitách v okolí Slovenských elektrárni.

„Zelené“ aktivity boli realizované v dvoch lokalitách mesta a to 1. v časti Lelovce v priestore okolo nohejbalového ihriska a v mieste kde v minulosti stálo delo; 2. v Parku Dr. Štefana Moyzesa.

V miestnej časti Novák – v Lelovciach, sa oddychovo – relaxačná zóna s nohejbalovým a detským ihriskom odizolovala od cesty 1. triedy výsadbou tují, ktoré časom vytvoria živý plot. V priestore, kde v minulosti stálo delo, bola po odstránení podstavca a betónového podložia pod ním, vysadená zeleň a dreviny. Pre dotvorenie priestoru a zlepšenie bezpečnosti bola časť starých poškodených asfaltových chodníkov vybúraná a nahradená zámkovou dlažbou.

Park Dr. Štefana Moyzesa bol v roku 2013 odkúpený do majetku mesta, čím sa umožnilo aktívnejšie sa oň začať starať a to aj z pohľadu starostlivosti o dreviny a zeleň. Hneď v tom istom roku bol spracovaný projekt revitalizácie parku, ktorý obsahuje o. i. aj inventarizáciu všetkých stromov, stupeň ich ohrozenia... V rámci projektu Zelené Nováky bolo komplexné ošetrených 10 najohrozenejších stromov nachádzajúcich sa v blízkosti chodníkov a frekventovaných miest a na oživenie vstupnej časti parku bolo vysadených šesť magnólii.

Pre verejnosť a hlavne deti, zorganizovalo mesto Nováky v spolupráci so Základnou školou populárno-náučnú akciu zameranú na prezentáciu významu drevín a zelene pre ľudí, spojenú s ukážkami ošetrovania poškodených stromov za použitia stromolezeckých techník.

23.05.2014