Rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Nováky

Kompletný dokument na stiahnutie

Mesto Nováky rekonštruovalo ďalšiu časť verejného osvetlenia.

Modernizáciou verejného osvetlenia sa zabezpečil kvalitný svetelno-technický stav sústavy verejného osvetlenia a zvýšila sa kvalita života v meste Nováky, modernizovali a unifikovali sa svietidlá, usporila sa elektrická energia, zvýšila sa bezpečnosť obyvateľstva na komunikáciách.

Projektom Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nováky sa vymenilo  313 ks svietidiel (zrekonštruovalo sa 266 ks pôvodných svietidiel a doplnilo sa 47 ks nových svietidiel na existujúce podperné body), čím došlo k ročnej úspore 407,02 GJ/ rok06.12.2016