Finančné vyhodnotenie Nováckeho jarmoku v plusových číslach

Novácky jarmok sa síce konal v novembri minulého roka, no o jeho finančnom pozadí sa špekuluje dodnes. Nesporným pozitívom, ešte pred samotným podujatím, bolo zavedenie novinky, webovej stránky www.jarmok.novaky.sk. Na portáli sa nachádzal kompletný zoznam všetkých predajcov, vyhľadávanie obchodníkov podľa mena aj podľa ponúkaného sortimentu, prehľad voľných a už obsadených predajných miest, ktorý sa priebežne aktualizoval. Tieto všetky informácie sa zobrazovali v tabuľkách, avšak zaujímavejšie bolo zobrazenie v prepracovanej interaktívnej mape ulíc, kde sa jarmok konal. Podľa mapy si mohli predajcovia vybrať svoje predajné miesto a následne ho zaregistrovať online formou. Momentálne sa systém zdokonaľuje, aby sa mohol v kvalitnejšej verzii využiť aj tento rok. Takúto možnosť prinieslo mesto Nováky ako prvé na Slovensku. Prispelo tak k sprehľadneniu informácií o jarmoku i o jeho finančnej stránke. Práve o peňažnom vyhodnotení jarmoku hovoril primátor Novák Daniel Daniš na jednom z posledných rokovaní mestského zastupiteľstva. A keďže mesto Nováky chce ísť cestou informovanosti svojich občanov, prikladáme aj tabuľku spomínaného finančného vyhodnotenia celého podujatia. Medzi jeho výdavky patrilo napríklad zabezpečenie pódia, techniky či programu v podaní hudobných skupín.
Celkové náklady na Novácky jarmok 2015 boli vo výške 5 907,84 eur. Príjmy za prenájom predajných miest dosiahli 9 425 eur. Celkovo teda Nováky na jarmoku získali 3 517,16 eur. Z tejto analýzy vyplýva, že podujatie nebolo stratové a môžeme ho zhodnotiť ako úspešné nielen vďaka svojej kultúrnej hodnote, ale i svojím plusovým finančným výnosom pre mesto.

Kompletné finančné vyhodnotenie:

Výdaj:
Prenájom pódiovej techniky, zvukár, pódiový technik, ozvučenie akcie, doprava + montáž a demontáž - 540 €
Prenájom strechy 7 x 6 x 4,5 m, osvetlenie pódia, efektové osvetlenie, osvetľovač, ovládací pult, doprava + montáž a demontáž - 620 €
SBS služba - 432 €
Vepos, spol s.r.o.
- Elektrikár 23 hod. - 220,80 €
- Upratovanie 32 hod. - 230,40 €
- Rozloženie a zloženie značiek 2 hod. - 19,20 €
- Automobily - 234,96 €
- Zábrany 4 ks (3 dni) - 33,55 €
Dopravné značenie – AD značenie, s.r.o. - 376,08 €
Propagácia Nováckeho jarmoku 2015 - 110 €
Honorár pre moderátorku - 267 €
Honoráre pre účinkujúcich - 2 550 €
Občerstvenie pre účinkujúcich - 153,85 €
SOZA – autorské poplatky - 120 €
Príjem:
Príjem za predajné miesta + 9 425 €
Spolu: + 3 517,16 €


29.01.2016