Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1
Úplné znenie na stiahnutie
Aktualizácia územného plánu mesta Nováky - Zmeny a doplnky č. 6 (služba).

03.02.2016