Vážení zákazníci káblovej televízie

Oznamujeme Vám že od 1.3.2016 sa mení programová štruktúra v káblovej televízii Nováky. Digitálne vysielanie z dôvodu skvalitnenia príjmu posúvame do nižšieho frekvenčného pásma. V ňom sú v súčastnosti vysielané niektoré analógové programy ktoré musíme presunúť na vyššie frekvencie. Touto zmenou môže dôjsť v niektorých lokalitách k zhoršeniu príjmu týchto analógových programov. Slovenské programy v analógovom vysielaní ponechávame na nižších frekvenciách a ich príjem bude teda naďalej bezproblémový. K tomuto kroku sme sa odhodlali z dôvodu uprednostnenia a skvalitnenia digitálneho vysielania a možnosti pridania množstva ďalších programov.
Cena základného balíka sa znižuje na 3,99€ mesačne.
V prípade že ste využívali len analógové vysielanie a nemáte televízor s podporou DVB-C, je možné si prenajať settopbox na príjem digitálneho vysielania za cenu 1,50€ mesačne, čo spolu s cenou za základný balík neprekračuje pôvodnú cenu ktorú ste platili doteraz. Získate viac programov a vyššiu kvalitu obrazu.
Rozšírené balíky programov sú dostupné v digitálnom vysielaní. Na ich príjem je potrebný CI modul a dekódovacia karta, alebo settopbox a dekódovacia karta.

Frekvencie analógových programov:
Základné Slovenské: 112,25Mhz, 119,25Mhz, 126,25Mhz, 133,25Mhz, 140,25Mhz, 147,25Mhz, 154,25Mhz, 168,25Mhz, 175,25Mhz, 182,25Mhz, 189,25Mhz,

Ostatné Slovenské a zahraničné: 335,25Mhz, 343,25Mhz, 351,25Mhz, 359,25Mhz, 367,25Mhz, 375,25Mhz, 383,25Mhz, 391,25Mhz, 399,25Mhz, 407,25Mhz, 415,25Mhz, 423,25Mhz, 431,25Mhz, 439,25Mhz.

Frekvencie digitálnych programov DVB-C:
202 Mhz, 210 Mhz, 218 Mhz, 226 Mhz, 234 Mhz, 242 Mhz, 250 Mhz, 258 Mhz, 266 Mhz, 274 Mhz, 282 Mhz, 290 Mhz, 298 Mhz, 306 Mhz, 314 Mhz, 322 Mhz, pri všetkých frekvenciách je 256 QAM, Symbol Rate: 6900

Od 1.3. do 22.3. 2016 budú ako bonus, bezplatne spustené teda nekódované aj programy FILMBOX. FILMBOX EXTRA HD, FILMBOX PLUS, FILMBOX FAMILY, FILMBOX PREMIUM, FIGHT BOX HD, DOCU BOX HD.

V prípade otázok, nahlásenia poruchy, objednania služby nás kontaktujte cez pracovné dni od 8:00 do 20:00, mimo pracovných dní od 10:00 do 20:00 na telefónnom čísle: 046/546 40 20, mail: kinet@kinet.sk, www.kinet.sk
Čo je CI modul?
CI modul (common interface) modul, je jednoducho povedané, zariadenie, ktoré sa vsunie priamo do vášho TV prijímača (len nové modely). Do CI modulu sa vloží karta na dekódovanie programov. Môže mať rôzne podoby.

ČO je settopbox?
Settopbox alebo set-top box, je elektronické zariadenie, ktoré sa pripája ku komunikačnému kanálu (k televíznemu vedeniu) a vytvára výstup spracovateľný v zobrazovacej jednotke televízneho prijímača. Slúži ako dekodér premieňajúci digitálny televízny signál na analógový. Do settopboxu sa vkladá karta na dekódovanie programov. Môže mať rôzne podoby.

Koľko zaplatím?

Mám v dome alebo v byte 3 TV prijímače, koľko zaplatím?
Cena balíka sa vzťahuje na domácnosť, čiže neplatí: "Koľko TV prijímačov toľko krát platím za balík."!!!

Príklad, mám doma tri TV prijímače, z toho jeden starý a chcem balík LITE.
Cena:
- balík LITE 3,99€
- TV1 – netreba žiadny modul ani settopbox ani kartu
- TV2 - netreba žiadny modul ani settopbox ani kartu
- TV3 (ten starý) – netreba žiadny modul ani settopbox ani kartu
Suma: 3,99 za balík LITE pre tri TV prijímače mesačne s DPH.

Príklad, mám doma tri TV prijímače, z toho jeden starý a chcem balík FUNNY na všetkých troch TV.
Cena:
- balík FUNNY 10,99€
- TV1 - CI modul za 1,20€ (karta je v cene)
- TV2 - CI modul za 1,20€ + karta za 0,90€
- TV3 (ten starý) – SETTOPBOX za 1,50€ + karta za 0,90€
Suma: 16,69 za balík FUNNY pre tri TV prijímače mesačne s DPH.

Nezabudnite na akciu! Oplatí sa!

Akcia pre zakúpený CI modul:
Balík ZÁKLAD s prenajatým modulom CI na rok:
6,99*12 + 1,20*12 = 98,28 €. (každý ďalší rok 98,28 €)
AKCIA: Balík ZÁKLAD so zakúpeným modulom CI na rok:
3,99*12 + 39 jednorázovo = 86,88€, ušetríte 11,40€. (každý ďalší rok 83,88€, ušetríte 14,40€)

Akcia pre zakúpený settopbox:
Balík ZÁKLAD + RODINA s prenajatým settopboxom na rok:
(6,99+2,20)*12 + 1,50*12 = 128,28 €. (každý ďalší rok 128,28 €)
AKCIA: Balík ZÁKLAD + RODINA so zakúpeným settopboxom na rok:
3,99*12 + 55 jednorázovo = 102,88€, ušetríte 25,40€. (každý ďalší rok 110,28€, ušetríte 18€)

Čo urobiť ako prvé?

Ak ste spokojný s balíkom LITE, stačí len po 1. marci preladiť programy na TV a môžete naďalej sledovať TV ako doteraz avšak ušetríte, pretože teraz budete platiť mesačne oveľa menej ako doteraz a to len 3,99€.
Ale ak máte záujem o rozšírenú ponuku programov, je potrebné zistiť akú máte TV (starú alebo novú s podporou CI modulu). Ak starú, je potrebná kúpa, alebo prenájom Settopboxu, ak novú, je potrebná kúpa, alebo prenájom CI modulu. K obom zariadeniam je potrebná dekódovacia karta. Toto všetko získate v OC KORZO v Prievidzi v predajni KINET na počkanie.

Prečo sa oplatí kúpa CI modulu viac ako prenájom?

Prenájom CI modulu a balík ZÁKLAD: 6,99€*12 mesiacov + 1,20€*12 mesiacov = 98,28€.
Kúpa CI modulu a balík ZÁKLAD: 3,99€*12 mesiacov + 39€ za CI modul jednorazovo= 86,88€.

Ušetríte 11,40€ za ten istý balík služieb na rok a okrem toho CI modul Vám ostane aj na ďalšie obdobie, čiže za jeho prenájom už viac neplatíte. AKCIA PLATÍ PRÁVE TERAZ! V každom prípade kontaktujte spoločnosť KINET cez pracovné dni od 8:00 do 20:00, mimo pracovných dní od 10:00 do 20:00 na telefónnom čísle: 046/546 40 20, mail: kinet@kinet.sk, www.kinet.sk


22.02.2016
Verejná vyhláška - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania"Výrobná hala PE systém Nováky"Navrhovateľ: MOBIS Slovakia s.r.o.Termín zverejnenia: 22.4.2024 – 7.5.2024 ...
Zverejnené: 22.04.2024
Prerušenie dodávky tepla na ÚK a na ohrev teplej úžitkovej vody
BENET, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu celopodnikovej odstávky tepla v spoločnosti FORTISCHEM a.s. bude v dňoch od 22. 04. 2024 v čase od 6.00 hod do 26. 04. 2024 do 19.00 hod prerušená dodávka tepla na ÚK a na ohrev teplej úžitkovej vody v časti mesta Chemická ...
Zverejnené: 18.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času v Novákoch
Mesto Nováky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone ...
Zverejnené: 08.04.2024
Vysielanie záznamu z rokovania MsZ
Mesto Nováky oznamuje, že v televízii Nováky bude odvysielaný záznam z rokovania MsZ konaného 18.03.2024.Termín vysielania:v piatok 05.04.2024 o 17.00 hv nedeľu 07.04.2024 o 17.00 h ...
Zverejnené: 04.04.2024
Prerušenie distribúcie elektriny 10.04.2024
Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 10.04.2024 v čase od 07.30 - 15.30  prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe tohto oznámenia. ...
Zverejnené: 03.04.2024
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA