Obchodná verejné súťaž - Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra

Príloha č. 1 - Projekt
Výzva na stiahnutie
Názov predmetu súťaže: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu lávky ponad rieku Nitra vrátane diagnostiky, sanácie a odvodnenia v stupni realizačného projektu

02.03.2016