Výzva na podávanie ponúk v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 03/2016

Úplné znenie na stiahnutie
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor pozostávajúci z jednej miestnosti nachádzajúcej sa na prvom poschodí objektu súp. č. 456 na ul. Andreja Hlinku (objekt Domu služieb)

02.03.2016