Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu

Oznamujeme Vám, že v dňoch 03.03.-04.03., 10.03.-11.03., 15.03.-18.03., 21.03.-22.03., 24.03. a 31.03.2016 bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni – Topirenská dolina“ vykonaná pyrotechnická činnosť.

02.03.2016