Káva s primátorom s pozitívnou odozvou

Uplynulú sobotu sa na mestskom úrade kávičkovalo. Primátor Novák Daniel Daniš pozval občanov na kávu, pri ktorej sa na neho mohli obrátiť so svojimi požiadavkami a problémami. Stretnutia sa odohrávali v jeho kancelárii. Občania túto možnosť využili a riešili svoje osobné problémy, iní sa zaujímali o dianie v meste a aktivitách mesta. Za primátorom prichádzali v skupinách ale aj jednotlivo, ohlásene i neohlásene. Dvere mali otvorené všetci, ktorí mali záujem. Občania môžu primátora osloviť nielen počas podobných stretnutí, ale po dohode aj v rámci jeho stránok. Kontakty na vedenie mesta Nováky a zamestnancov mestského úradu nájdete na webovej stránke mesta ale aj v samostatnej prílohe nového mestského občasníka.

Autor: Igor Roško
Foto: Autor

18.03.2016