Káva s primátorom s pozitívnou odozvou

Fotografia ku podstránke: Káva s primátorom s pozitívnou odozvouUplynulú sobotu sa na mestskom úrade kávičkovalo. Primátor Novák Daniel Daniš pozval občanov na kávu, pri ktorej sa na neho mohli obrátiť so svojimi požiadavkami a problémami. Stretnutia sa odohrávali v jeho kancelárii. Občania túto možnosť využili a riešili svoje osobné problémy, iní sa zaujímali o dianie v meste a aktivitách mesta. Za primátorom prichádzali v skupinách ale aj jednotlivo, ohlásene i neohlásene. Dvere mali otvorené všetci, ktorí mali záujem. Občania môžu primátora osloviť nielen počas podobných stretnutí, ale po dohode aj v rámci jeho stránok. Kontakty na vedenie mesta Nováky a zamestnancov mestského úradu nájdete na webovej stránke mesta ale aj v samostatnej prílohe nového mestského občasníka.

Autor: Igor Roško
Foto: Autor

18.03.2016
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA