Verejná súťaž na reštaurovanie nástenných malieb v Kaplnke sv. Juliany v Novákoch

Predpokladaný rozsah prác reštaurovania nástennej maľby v interiéri kaplnky sv. Juliany v Novákoch
 • odstránenie sekundárnych náterov
 • upevnenie – injektáž uvoľnených častí omietok s výmaľbou k podkladu
 • dočistenie maľby
 • odstránenie sekundárnych omietok a vysprávok
 • odsolenie zavlhnutých častí maľby
 • vytmelenie poškodených častí maľby
 • doplnenie úbytkov pôvodných omietok
 • prispôsobenie povrchu nových omietok k originálnej vrstve
 • úprava savosti povrchov
 • retuš úbytkov pôvodnej maľby
 • rekonštrukcia výmaľby
 • dokumentácia


18.03.2016
Príloha č. 1
Verejná súťaž
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA