Obchodná verejné súťaž - Rekonštrukcia ulice Kukučínovej

Zmluva o dielo
Úplné znenie na stiahnutie
Názov predmetu súťaže: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ulice Kukučínovej na úrovni realizačného projektu vrátane inžinieringu.

23.03.2016